Alt håp er ikke ute for kjellerlokalene

Etter artikkelen i Dagsavisen 30.08 om utkastelsesvarselet SJK hadde fått, fattet byråd Horntvedt interesse for saken og sier at "denne saken skal løses".

                 <style>

body { background: white url("http://www.sjk.org/img/dabg.gif"); } Korpset er svært glad for denne responsen fra byråd Horntvedt, og Dagsavisen fulgte dette opp med nok en artikkel dagen etter (31.08), se faksimile. I etterkant av dette har SJK sendt et brev til byråden der vi argumenterer for hvor viktig det er for korpset fortsatt å få bruke kjellerlokalene etter at de er ferdig oppusset.

Utklipp fra artikkel i Dagsavisen, 31.08.99

I brevet viser vi også til det mangeårige kulturarbeidet korpset har gjort for skolen og bydelen generelt, og understreker våre sterke intensjoner om en enda større fokus på dette gjennom kulturmiljøet vi etablerer rundt Sagene Festivitetshus.

Vi krysser fingrene, og håper på et svar fra byråden som kommer både SJK, skolen og bydelen til gode.


Edit

Eldre nyheter

31 Aug 1999

SJK kastes ut av lokalene på Sagene skole

Av Arrangementskomiteen i SJK | SJK generelt

Etter 73 år med tilhold ved skolen, har SJK nå fått beskjed om at de ikke lenger kan benytte kjellerlokalene de selv har opparbeidet fra grunnen av

23 Aug 1999

Høstsesongen er startet og vi trenger nye medlemmer

Av Arrangementskomiteen i SJK | SJK generelt

Mandag 23. august startet øvelsene igjen, og vi kunne ønske et par nye medlemmer velkomne. Men vi trenger flere. Er dette kanskje noe for deg?

09 Aug 1999

Krepsens Vennekrets havnet nesten i Oslo Krepsfengsel

Av Arrangementskomiteen i SJK | Ikke bare musikk!

SJK Kropps og Velferd (også kalt Krepsens Vennekrets) har vært på sin årvisse krepsetur i Nordmarka 6.8 til 8.8.99. Kun veltalenhet, dirigentens etternavn og dyktige parlamentariske egenskaper hindret oss fra å havne i Oslo Krepsfengsel ..