Informasjon om bilde nr. 1019

Tre av ungdommene hadde meldt seg til Masterclass med Tine.  Elin spilte fra Arban, Carnival of Venice.
Foto: Kjell Arvid Haugli - 24/04-10, 11:30

SJK generelt - eldre bilder

10 Mai 2010

SJK seminar i Holstsgt - siste rådslaging

Av Kjell Arvid Haugli | SJK generelt

Korpsets leder Merethe og Tine ved seminarstart

25 Apr 2010

Vellykket seminarhelg i H3

Av Kjell Arvid Haugli | SJK generelt

Ti unge musikere hadde takket ja til invitasjonen om seminarhelg sammen med Sagene Janitsjarkorps. Her sammen med instruktør Tine Thing Helseth etter vel gjennomført konsert søndag ettermiddag. Øverst fra venstre: Gustavo, Ingvild, Sunniva, Ole Bendik, Ragnhild. Nede fra venstre: Kamilla, Anna, Tine, Elin, Mina, Eirik

23 Apr 2010

SJK seminar i Holstsgt - hjelpeinstruktøren

Av Kjell Arvid Haugli | SJK generelt

Korpsets faste dirigent - Tom Skjellum - hadde pinnen for de to stykkene der Tine var solist.