Våre verdier

Oppdatert 09/09-18, 22:35

Glade musikanter i skolegården
Å spille i et amatørkorps gir oss mye. Vi bruker mye tid på det - sammen og hver for oss når vi øver, framfører musikk sammen og når vi jobber organisatorisk i styre og stell. Vi mener det er viktig at vi legger kvalitet inn i alle ledd av dette arbeidet. Først da blir tiden meningsfull.

Kvalitet er vår første verdi

Et korps kan sammenliknes med et idrettslag. Laget består av mange individualister, og det er viktig at disse innehar forskjellige og nødvendige ferdigheter. Men det er først når laget settes sammen og jobber kollektivt mot felles mål, at resultatene kommer. Da må alle dra i samme retning og ta ansvar både på og utenfor banen.

Lagånd er vår andre verdi

Selv om vi jobber mot felles mål, er vi alle individualister med ulike ønsker når det gjelder aktiviteter og repertoar. Vi tror det er viktig å utvikle hverandre gjennom å variere prosjektene, aktivitetene og repertoaret over tid.

Allsidig er vår tredje verdi

Vi lever i en tid der en rekke kanaler konkurrerer om oppmerksomheten vår. Korps generelt møter utfordringer knyttet til rekruttering og oppmerksomhet blant både unge og voksne. Vi mener korpslivet i høyeste grad har sin plass i dette bildet, men det må fylles med innhold tilpasset tiden vi lever i. Vi skal være kreative og nytenkende i alle ledd, og dette jobber vi med hver dag.

Nytenkende er vår fjerde verdi

"Musik skall byggas utav glädje, av glädje bygger man musik", synger Lill Lindfors. Dette synes vi på mange måter er bærebjelken i det vi driver med og må gjennomsyre alt. Det er selve drivkraften som fyller de andre verdiene med innhold.

Glede er vår femte og siste verdi

"Gjennom musikk skal vi begeistre"


Edit

Siste bilder

  • NM 2024: Klar for dyst
  • RM 2024
  • Klare til dyst hos Universitetet i Oslo
  • Vellykket nyttårskonsert!
  • Nyttårskonserten 2023: Ekstranummeret Brindisi
  • Høstkonsert 2023: Vel blåst!
  • Leif Arne Tangen Pedersen
  • Sommerkonsert 2023: En natt forbi

Hva skjer?