Styr og stell i korpset

Oppdatert 03/01-24, 10:19

Musikanter i trappen

Korpsets mangfoldige virksomhet krever en effektiv ledelse, og en rekke personer er til enhver tid tillitsvalgte i forskjellige utvalg i korpset. I 1998 overtok korpset driften av Sagene Festivitetshus i Holsts gate 3. Dette krever også god organisering. Lokalet benyttes til øvingslokale og konserter, og det leies ut til kulturformål. Muligheten til å disponere faste lokaler til øving, konserter, sosiale aktiviteter og administrativt arbeide gjør driften av korpset enklere. I driftsåret 2023 har korpset disse utvalgene:

Styret

Består av leder, nestleder, sekretær, økonomiansvarlig og musikkutvalgsleder. Styret er korpsets øverste administrative organ og velges av årsmøtet.

For tiden består styret av

 • Ingeborg Volan, leder (tlf. 970 95 754)
 • Cato Nordberg, nestleder
 • Gunn T. Sandhaug, sekretær
 • Merit Kristiansen Gudim, leder for musikkutvalget
 • Jarle Fosshaug, økonomiansvarlig

Ønsker du å kontakte korpset, kan du bruke kontaktskjemaet vårt.

Musikkutvalget (MU)

MU er ansvarlig for den musikalske delen av virksomheten, dvs. repertoar, rekruttering, planlegging av konserter, konkurransedeltagelse, øvelsesopplegg mm. Utvalget består av en leder, to komitemedlemmer og korpsets dirigent.

Arrangementskomiteen (AK)

AK består av ett medlem, som samarbeider tett med MU og styret, og har ansvaret for alt det praktiske i forbindelse med arrangementer korpset deltar i.

Bookingkomiteen

Sagene janitsjarkorps har over 40 års erfaring med arrangering av juletrefester og tyrolerfester og tar på seg de fleste typer spilleoppdrag. Bookingkomiteen består av fire medlemmer som administrerer spilleoppdrag og jobber med markedsføring og innsalg av spilleoppdrag for korpset.

Festkomitéen

Korpset har mange sosiale tilbud til medlemmene, og festkomiteen er ansvarlig for dette. Festkomiteen har en leder og to medlemmer.

Materiellansvarlig

Materiellansvarlig har ansvar for sjauing og klargjøring i forbindelse med konserter og oppdrag.

Nisseadministrasjon

I over 45 år har korpset skaffet hoveddelen av sine inntekter ved å arrangere juletrefester for bedrifter og organisasjoner i perioden desember - januar hvert år. En omfattende logistikk og administrasjon ligger bak denne virksomheten, og alle medlemmer deltar på en eller annen måte i arbeidet, de fleste med spilling. Nisseadministrasjonen bstår av en leder og ett medlem.

Huskomiteen

Ved overtagelsen av driften av Sagene Festivitetshus i 1998 fikk korpset flere nye administrative oppgaver. Huskomiteen står for drift og fremleie av lokalet. Komiteen har en leder og fem medlemmer.


Edit

Siste bilder

 • Vellykket sommerkonsert 15.06.24 med Julie Dahle Aagård som solist
 • Sagene vår 2024: Vi er i gang
 • NM 2024: Klar for dyst
 • RM 2024
 • Klare til dyst hos Universitetet i Oslo
 • Vellykket nyttårskonsert!
 • Nyttårskonserten 2023: Ekstranummeret Brindisi
 • Høstkonsert 2023: Vel blåst!

Hva skjer?