Informasjon om bilde nr. 1024

Trumpetistene var naturlig nok godt representert under helgen - ikke hver dag man får instruksjon av en utøver av denne klassen.
Foto: Kjell Arvid Haugli - 25/04-10, 10:30

SJK generelt - eldre bilder

10 Mai 2010

SJK seminar i Holstsgt - siste rådslaging

Av Kjell Arvid Haugli | SJK generelt

Korpsets leder Merethe og Tine ved seminarstart

25 Apr 2010

Vellykket seminarhelg i H3

Av Kjell Arvid Haugli | SJK generelt

Ti unge musikere hadde takket ja til invitasjonen om seminarhelg sammen med Sagene Janitsjarkorps. Her sammen med instruktør Tine Thing Helseth etter vel gjennomført konsert søndag ettermiddag. Øverst fra venstre: Gustavo, Ingvild, Sunniva, Ole Bendik, Ragnhild. Nede fra venstre: Kamilla, Anna, Tine, Elin, Mina, Eirik

24 Apr 2010

SJK seminar i Holstsgt - Masterclass - Tine

Av Kjell Arvid Haugli | SJK generelt

Tine avsluttet Masterclass med å spille fire spanske danser sammen med pianist Steffen Horn som også hjalp til under instruksjonen av de tre masterclass studentene.