Informasjon om bilde nr. 1027

Avslutningskonserten med messing ensemblet
Foto: Ulf Gudmundsen - 25/04-10, 17:45

SJK generelt - eldre bilder

10 Mai 2010

SJK seminar i Holstsgt - siste rådslaging

Av Kjell Arvid Haugli | SJK generelt

Korpsets leder Merethe og Tine ved seminarstart

25 Apr 2010

SJK seminar i Holstsgt - slagverket

Av Ulf Gudmundsen | SJK generelt

Slagverket under søndagens "gjennomspilling" som Tine kalte det - konsert.

25 Apr 2010

Vellykket seminarhelg i H3

Av Kjell Arvid Haugli | SJK generelt

Ti unge musikere hadde takket ja til invitasjonen om seminarhelg sammen med Sagene Janitsjarkorps. Her sammen med instruktør Tine Thing Helseth etter vel gjennomført konsert søndag ettermiddag. Øverst fra venstre: Gustavo, Ingvild, Sunniva, Ole Bendik, Ragnhild. Nede fra venstre: Kamilla, Anna, Tine, Elin, Mina, Eirik