Informasjon om bilde nr. 1285

Bildet viser huset sett fra øst, med en sideinngang, mens hovedinngangen skimtes foran. Sagene skole i bakgrunnen.
Foto: Kjell Eigil Nordli - 08/05-16, 12:05

Sagene Festivitetshus - eldre bilder

17 Apr 2016

Sagene Festivitetshus - kjøkkenet

Av Kjell Eigil Nordli | Sagene Festivitetshus

Se den egne nettsiden om husets fasiliteter.

17 Apr 2016

Sagene Festivitetshus - kjøkkenet

Av Kjell Eigil Nordli | Sagene Festivitetshus

Se den egne nettsiden om husets fasiliteter.

17 Apr 2016

Sagene Festivitetshus - scenen sett fra galleriet

Av Kjell Eigil Nordli | Sagene Festivitetshus

Se den egne nettsiden om husets fasiliteter.