Informasjon om bilde nr. 141

En 30 årig tradisjon juleaftens formiddag som i hvertfall settes pris på av oss som spiller, fv Tom, Steinar, Svein-Erik, Unni og Øyvind
Foto: Per Olaf Winge - 24/12-00, 00:00

SJK generelt - eldre bilder

20 Okt 2000

Høvdinger på tappekran

Av Kjell Arvid Haugli | SJK generelt

Roar (tv) og Svein betjente et av tappetårnene

02 Jun 2000

Gammelt maleri fra Beyer brua på Sagene

Av Ukjent | SJK generelt

Stemningen dette litografiet formidler er unik. Her er vi midt i hjertet av det miljøet som skildres i Oskar Braaten sine romaner, med Hjula Veveri rett til høyre i bildet. Korpset benytter ofte bildet i ulike former som illustrasjon på plakater mm.

05 Feb 2000

Seminar i Holstg i forbindelse med NM'2000

Av Steinar Kjærnsrød | SJK generelt

To helgeseminarer hører med i forberedelsene til NM i Trondheim. Her fra det første seminaret i år, innøvelse av pliktnummeret til Helge Hurum