Julaften 2004 på Ullevål sykehus

Et veteranlag fra SJK har spillt for syke, pårørende og ansatte hver julaften siden 1968. Etter at mange år på Oslo Legevakt har Ullevål sykehus fått besøk de siste årene.

                 Tom, Steinar O, Per O, Magne, Kjell Arvid og Tor har vært med siden starten. Arild J, Svein Erik, Lise, Ellen B og Øyvind G har også deltatt i svært mange år. 

Siden dette foregår på Geriatrisk avd., er det nødvendig med opptelling ved utgangen slik at vi får med alle ......


Edit

Spilleoppdrag - eldre nyheter