Informasjon om bilde nr. 1028

Lydhørt publikum mens messingen spilte.  All treblåsen hadde et eget nummer under ledelse av Tom.  All musikken som ble spilt var i sin helhet instudert under seminaret.
Foto: Ulf Gudmundsen - 25/04-10, 18:00

SJK generelt - eldre bilder

10 Mai 2010

SJK seminar i Holstsgt - siste rådslaging

Av Kjell Arvid Haugli | SJK generelt

Korpsets leder Merethe og Tine ved seminarstart

25 Apr 2010

SJK seminar i Holstsgt - messing ensemble

Av Ulf Gudmundsen | SJK generelt

Avslutningskonserten med messing ensemblet

25 Apr 2010

SJK seminar i Holstsgt - slagverket

Av Ulf Gudmundsen | SJK generelt

Slagverket under søndagens "gjennomspilling" som Tine kalte det - konsert.