Informasjon om bilde nr. 1015

Korpsets leder Merethe og Tine ved seminarstart
Foto: Kjell Arvid Haugli - 10/05-10, 15:39

SJK generelt - eldre bilder

25 Apr 2010

Vellykket seminarhelg i H3

Av Kjell Arvid Haugli | SJK generelt

Ti unge musikere hadde takket ja til invitasjonen om seminarhelg sammen med Sagene Janitsjarkorps. Her sammen med instruktør Tine Thing Helseth etter vel gjennomført konsert søndag ettermiddag. Øverst fra venstre: Gustavo, Ingvild, Sunniva, Ole Bendik, Ragnhild. Nede fra venstre: Kamilla, Anna, Tine, Elin, Mina, Eirik

23 Apr 2010

SJK seminar i Holstsgt - barytongruppa

Av Kjell Arvid Haugli | SJK generelt

Mange flinke ungdommer forsterket forskjellige grupper

23 Apr 2010

SJK seminar i Holstsgt - konsentrasjon

Av Kjell Arvid Haugli | SJK generelt

Korpsets medlemmer fulgte godt med på Tines instruksjon av de unge