SJK kastes ut av lokalene på Sagene skole

Etter 73 år med tilhold ved skolen, har SJK nå fått beskjed om at de ikke lenger kan benytte kjellerlokalene de selv har opparbeidet fra grunnen av

                 Sagene skole har vært det naturlige sentrum for korpsets aktiviteter i mer enn 70 år, både musikalsk og sosialt. Her har man øvet, hatt møter, effektlager og dessuten hatt flere sosiale arrangementer.

Til å begynne med øvde man på den gamle teatersalen på gamleskolen og hadde noen trange lagerrom i tilknytning til denne. I 1979 fikk korspet så anledning til å opparbeide kjellerlokalene på gamleskolen, og her ble det over flere år lagt ned en formidabel dugnadsinnsats. Mye måtte også til, for lokalene hadde jordgulv og ikke innlagt strøm. Resultatet ble imidlertid flotte klubb- og kontorlokaler som fikk navnet Club Crescendo.

I disse lokalene har det vært avholdt et utall av komitemøter, og klubben har vært et veldig viktig sosialt samlingspunkt på mandagene før og etter øvelsen, og ved andre anledninger. Før øvelsen har Festkomitéen i korpset servert enkel middag til medlemmer som kommer rett fra jobb, og etter øvelsen er lokalene åpne med servering av kaffe, brus og pølser. SJK mottok med forferdelse meldingen fra Skolesjefen om at korpset nå etter alle disse årene må ut av kjellerlokalene med frist onsdag 1. september 1999. Sagene skole skal bygges om og kjellerlokalene skal etter hvert tas i bruk av skolen selv, i forbindelse med en utvidelse av elevkapasiteten. Rektor Heidi Gretland ved Sagene skole beklager situasjonen korpset nå havner i, men sier at det ikke er noen vei utenom.


SJK synes det er vanskelig å komme gjennom med sine argumenter for fortsatt å få beholde lokalene, og i et forsøk på å gjøre noe med dette, ble det 30. august 1999 sendt en fax til de fleste Osloavisene der vi forklarte situasjonen.

To av mange av våre ildsjeler i forbindelse med Club Crescendo stod bak dette initiativet, nemlig Per Olaf Winge og Roy Johsen (bildet tv.). Dagsavisen fattet interesse for saken, og lagde en fyldig artikkel samme dag. Avisen var også på skolen og tok bilder fra øvelsen i Holstgate.

Artikkel i Dagsavisen, 30.08.99 Skolebyråd Grete Horntvedt har også vært i kontakt med korpset og lovet "å se på saken", og vi venter i angst og spenning på hva som skjer videre i saken.


I en by der det allerede skjæres til beinet på kulturbudsjettet, er det forstemmende å se at byrådet slår beina under aktiviteter som nærmest er selvdrevne og gir mye tilbake til byens befolkning og samtidig et verdifullt fritidstilbud til en stor skare mennesker.

Det må være rom både for å ruste opp skoletilbudet og gi korpsene i Oslo de knappe ressursene de trenger for å drive, herunder egnete lokaler. Ingen amatørkorps har råd til å gå ut på leiemarkedet for å skaffe seg lokaler, og situasjoner som den SJK har havnet i vil kunne bety kroken på døra for mange av korpsene som rammes.

I så fall fjerner man også et fritidstilbud for ungdom og voksne i bydeler som allerede kan være hardt belastet. Vi ber Skolesjefen og Byrådet tenke seg om en gang til!


Edit

Flere bilder

Eldre nyheter

23 Aug 1999

Høstsesongen er startet og vi trenger nye medlemmer

Av Arrangementskomiteen i SJK | SJK generelt

Mandag 23. august startet øvelsene igjen, og vi kunne ønske et par nye medlemmer velkomne. Men vi trenger flere. Er dette kanskje noe for deg?

09 Aug 1999

Krepsens Vennekrets havnet nesten i Oslo Krepsfengsel

Av Arrangementskomiteen i SJK | Ikke bare musikk!

SJK Kropps og Velferd (også kalt Krepsens Vennekrets) har vært på sin årvisse krepsetur i Nordmarka 6.8 til 8.8.99. Kun veltalenhet, dirigentens etternavn og dyktige parlamentariske egenskaper hindret oss fra å havne i Oslo Krepsfengsel ..

07 Jun 1999

Konsert i Studenterlunden gjennomført

Av Arrangementskomiteen i SJK | SJK generelt

Det er årviss tradisjon at korpset avholder konsert i Paviljongen i Studenterlunden i Oslo en gang i løpet av juni. Disse konsertene gjøres for Oslo Kommune.