H3-vedtak i Bystyret

Forslaget om at Byrådet for Kultur- og Utdanning skal vurdere å gi SJK ansvaret for driften av Holstsgt. 3, er nå enstemmig vedtatt i Oslo Bystyre.

Følgende står i møtereferatet:

K14. Driften av Holstsgate 3 – Sagene Festivitetshus (kap. 533)

Kultur- og utdanningskomiteens behandling:

H, A, SV, KrF, Shahbaz Tariq (Uavh.) og Jorun Bekkby (Uavh.) foreslo:

Byrådet bes vurdere om ansvaret for driften av Holstsgate 3 – Sagene Festivitetshus kan gis til Sagene Janitsjar etter samme modell som gjelder for idrettslag som driver kommunale idrettshaller.

Finanskomiteens behandling:

Votering:

H, A, SV, KrF, Shahbaz Tariq (Uavh.) og Jorun Bekkbys (Uavh.) forslag ble enstemmig tiltrådt.

Bystyrets behandling:

Votering:

H, A, SV, KrF, Shahbaz Tariq (Uavh.) og Jorun Bekkbys (Uavh.) forslag ble enstemmig vedtatt.


Edit

Sagene Festivitetshus - eldre nyheter

26 Nov 2002

Holstsgate 3 og Sagene Janitsjarkorps spesielt nevnt i budsjettkommentarene

Av Arrangementskomiteen i SJK | Sagene Festivitetshus

Kultur- og utdanningskomiteen i Rådhuset støtter vårt forslag til drift av Sagene Festivitetshus. Dette må Byrådet ta hensyn til. I et såkalt verbalforslag bes Byrådet "vurdere om ansvaret for driften av Holstsgate 3 – Sagene Festivitetshus kan gis til Sagene Janitsjar etter samme modell som gjelder for idrettslag som driver kommunale idrettshaller."

23 Sep 2001

Vellykket Oktoberfestival for Friskis & Svettis gjennomført

Av Arrangementskomiteen i SJK | Sagene Festivitetshus

Friskis & Svettis hadde lagt sin instruktør-kickoff til Oktoberfestivalen i Sagene Festivitetshus og ca. 350 instruktører fra hele landet viste at de kan mer enn bare å bøye og tøye ...

09 Jan 2001

Holstsgt. 3 reddet - svart på hvitt

Av Arrangementskomiteen i SJK | Sagene Festivitetshus

Les Byrådets saksframlegg til Byutviklingskomiteen. Herlig lesing eller hva?