H3-vedtak i Bystyret

Forslaget om at Byrådet for Kultur- og Utdanning skal vurdere å gi SJK ansvaret for driften av Holstsgt. 3, er nå enstemmig vedtatt i Oslo Bystyre.

Følgende står i møtereferatet:

K14. Driften av Holstsgate 3 – Sagene Festivitetshus (kap. 533)

Kultur- og utdanningskomiteens behandling:

H, A, SV, KrF, Shahbaz Tariq (Uavh.) og Jorun Bekkby (Uavh.) foreslo:

Byrådet bes vurdere om ansvaret for driften av Holstsgate 3 – Sagene Festivitetshus kan gis til Sagene Janitsjar etter samme modell som gjelder for idrettslag som driver kommunale idrettshaller.

Finanskomiteens behandling:

Votering:

H, A, SV, KrF, Shahbaz Tariq (Uavh.) og Jorun Bekkbys (Uavh.) forslag ble enstemmig tiltrådt.

Bystyrets behandling:

Votering:

H, A, SV, KrF, Shahbaz Tariq (Uavh.) og Jorun Bekkbys (Uavh.) forslag ble enstemmig vedtatt.


Edit

Eldre nyheter

20 Des 2002

God Jul !

Av Arrangementskomiteen i SJK | Internnytt

Etter nok et begivenhetsrikt Sagene-år ønskes alle en riktig god jul.

20 Des 2002

Sagene Janitsjarkorps ønsker GOD JUL !

Av Arrangementskomiteen i SJK | SJK generelt

Til alle våre medlemmer, supportere, kunder og samarbeidspartnere.

20 Des 2002

Julehilsen fra Torhovkoret

Av Arrangementskomiteen i SJK | SJK generelt