Holstsgate 3 og Sagene Janitsjarkorps spesielt nevnt i budsjettkommentarene

Kultur- og utdanningskomiteen i Rådhuset støtter vårt forslag til drift av Sagene Festivitetshus. Dette må Byrådet ta hensyn til. I et såkalt verbalforslag bes Byrådet "vurdere om ansvaret for driften av Holstsgate 3 – Sagene Festivitetshus kan gis til Sagene Janitsjar etter samme modell som gjelder for idrettslag som driver kommunale idrettshaller."

Her er hva som står i merknadene til neste års budsjett:

MERKNADER

Kultur- og utdanningskomiteen

K13. Driften av Holstsgate 3 – Sagene Festivitetshus (kap. 533) Kultur- og utdanningskomiteens behandling: H, A, SV, KrF, Shahbaz Tariq (Uavh.) og Jorun Bekkby (Uavh.) foreslo:

Holstsgate 3 – Sagene Festivitetshus

Komiteens flertall, medlemmene fra H, A, SV, KrF, RV, Shahbaz Tariq (Uavh.) og Jorun Bekkby (Uavh.) mener det er viktig å bevare Holstsgate 3 som en kulturarena for blant annet kor, korps og teatergrupper. Disse medlemmer mener at Sagene Janitsjar driver dette huset på en god måte, og mener at den modellen som foreslås der Sagene Janitsjar gis ansvaret for driften av huset etter samme modell som flere idrettslag driver idrettshaller er interessant. En kontrakt med Oslo kommune må i tilfelle ivareta bystyrets vedtak om at huset skal bevares som en kulturarena. Kontrakten må gjelde for en viss periode, og inntektene ved driften av huset bør settes av til vedlikehold.

Verbalforslag K13. Driften av Holstsgate 3 – Sagene Festivitetshus (kap. 533) Kultur- og utdanningskomiteens behandling: H, A, SV, KrF, Shahbaz Tariq (Uavh.) og Jorun Bekkby (Uavh.) foreslo:

Byrådet bes vurdere om ansvaret for driften av Holstsgate 3 – Sagene Festivitetshus kan gis til Sagene Janitsjar etter samme modell som gjelder for idrettslag som driver kommunale idrettshaller.


Edit

Sagene Festivitetshus - eldre nyheter

23 Sep 2001

Vellykket Oktoberfestival for Friskis & Svettis gjennomført

Av Arrangementskomiteen i SJK | Sagene Festivitetshus

Friskis & Svettis hadde lagt sin instruktør-kickoff til Oktoberfestivalen i Sagene Festivitetshus og ca. 350 instruktører fra hele landet viste at de kan mer enn bare å bøye og tøye ...

09 Jan 2001

Holstsgt. 3 reddet - svart på hvitt

Av Arrangementskomiteen i SJK | Sagene Festivitetshus

Les Byrådets saksframlegg til Byutviklingskomiteen. Herlig lesing eller hva?

22 Des 2000

Byrådet fjerner Holstsgt. 3 fra salgspakken !

Av Arrangementskomiteen i SJK | Sagene Festivitetshus

Byrådet bekrefter at SJKs oppfordring blir fulgt.