Holstsgate 3 og Sagene Janitsjarkorps spesielt nevnt i budsjettkommentarene

Kultur- og utdanningskomiteen i Rådhuset støtter vårt forslag til drift av Sagene Festivitetshus. Dette må Byrådet ta hensyn til. I et såkalt verbalforslag bes Byrådet "vurdere om ansvaret for driften av Holstsgate 3 – Sagene Festivitetshus kan gis til Sagene Janitsjar etter samme modell som gjelder for idrettslag som driver kommunale idrettshaller."

Her er hva som står i merknadene til neste års budsjett:

MERKNADER

Kultur- og utdanningskomiteen

K13. Driften av Holstsgate 3 – Sagene Festivitetshus (kap. 533) Kultur- og utdanningskomiteens behandling: H, A, SV, KrF, Shahbaz Tariq (Uavh.) og Jorun Bekkby (Uavh.) foreslo:

Holstsgate 3 – Sagene Festivitetshus

Komiteens flertall, medlemmene fra H, A, SV, KrF, RV, Shahbaz Tariq (Uavh.) og Jorun Bekkby (Uavh.) mener det er viktig å bevare Holstsgate 3 som en kulturarena for blant annet kor, korps og teatergrupper. Disse medlemmer mener at Sagene Janitsjar driver dette huset på en god måte, og mener at den modellen som foreslås der Sagene Janitsjar gis ansvaret for driften av huset etter samme modell som flere idrettslag driver idrettshaller er interessant. En kontrakt med Oslo kommune må i tilfelle ivareta bystyrets vedtak om at huset skal bevares som en kulturarena. Kontrakten må gjelde for en viss periode, og inntektene ved driften av huset bør settes av til vedlikehold.

Verbalforslag K13. Driften av Holstsgate 3 – Sagene Festivitetshus (kap. 533) Kultur- og utdanningskomiteens behandling: H, A, SV, KrF, Shahbaz Tariq (Uavh.) og Jorun Bekkby (Uavh.) foreslo:

Byrådet bes vurdere om ansvaret for driften av Holstsgate 3 – Sagene Festivitetshus kan gis til Sagene Janitsjar etter samme modell som gjelder for idrettslag som driver kommunale idrettshaller.


Edit

Eldre nyheter

18 Nov 2002

Sagene Janitsjarkorps jazzet seg inn i vintermåneden

Av Arrangementskomiteen i SJK | Konsertreferater

Når kulda setter inn trenger vi musikk som swinger… Og det fikk de 180 publikummerne som hadde tatt ettermiddagsturen til Sagene Festivitetshus lørdag 2. november

03 Nov 2002

Ny konsert av interesse for SJK?

Av Arrangementskomiteen i SJK | Internnytt

Fra vår "trommevikar" Lars Erik Norum har vi fått tips om en konsert med smektende rytemer som vil varme i høstmørket!

15 Okt 2002

Egmont fikk hjelp av 15 SJKere

Av Arrangementskomiteen i SJK | Internnytt

Mandag 14. oktober skulle Egmont flytte inn i nye lokaler på Majorstuen, hva var da mer naturlig enn å ha musikalsk backing fra SJK til å hjelpe seg?