Sagene Festivitetshus og aktiviteter gjennom et år

Veldig mange forskjellige aktiviteter fant sted i Sagene Festivitetshus i fjor.  Et kulturhus i bydel Sagene.

Hva skjer i "Huset" - eller H3 som vi interne i Sagene Janitsjarkorps sier - i løpet av et år?  En kort oppsummering for 2008 gir interessant lesing.

Veldig mange forskjellige aktiviteter foregikk gjennom hele året.  Selvfølgelig stod Sagene Janitsjarkorps selv for de fleste av aktivitetene.  SJK stod også for den daglige driften og interne vedlikehold, rundt regnet ble det lagt ned ca 1200 dugnadstimer av korpsets medlemmer.

SJK hadde selv nesten 50 prøver og konserter og vårt eget veterankorps hadde ca 35.  I tillegg hadde vi årsfest og et par andre tilstelninger av sosial karakter.  Andre korps var også flittige brukere, det samme var kor, trekkspill klubber, teater/film og danseskole for å nevne noe.  Sosiale arrangementer var det fler av, juletrefester, flere bryllup, fødselsdager og konferanser for å ta noe. 

SJK har lenge hatt et godt samarbeid med bydel Sagene og H3 ble også benyttet av disse.  En annen offentlig bruker ved flere anledninger var vår nærmeste nabo - Sagene Skole - som vi naturlig nok har hatt samarbeid med gjennom årrekker.  Flere av SJK's medlemmer har gått på Sagene Skole og har hatt tilknytting til skolen og området i 40 - 50 år.

Som om ikke arrangementene nevnt over var nok, var det også ungdomsarrangementer, invandrer forreninger, næringsliv og andre som benyttet huset.  Alt i alt var ca 7000 mennesker innom H3 - vel og merke utenom SJK egne aktiviteter!  Sagene Festivitetshus var i bruk nesten halvparten av årets dager.

Og det sier vi oss ganske fornøyd med - dette året ser vi kanskje deg der?

Hilsen oss i Sagene Janitsjarkorps


Edit

Eldre nyheter

10 Mai 2010

Marsjer og lightmusikk sesongen 2010

Av Musikkutvalget i SJK | Internnytt

Dette er marsjrekkefølgen (uendret fra i fjor) og lightmusikken. Lightmusikken består av det samme som ifjor pluss grand prix låtene.

22 Apr 2009

Vellykket samarbeidskonsert med kretskorpset

Av Steinar Kjærnsrød | Konsertreferater

Siste helgs samarbeidskonsert med kretskorpset var meget vellykket, og de dyktige ungdommene i kretskorpset demonstrerte spilleglede og musikalitet både i det de spilte selv og framførte sammen med Sagene.

17 Apr 2009

To SJK-medlemmer med i NM for solister og ensembler

Av Arrangementskomiteen i SJK | Konkurranser

Lørdag 18. april deltar to medlemmer i Sagene Janitsjarkorps i NM for solister og ensembler.
Mesterskapet arrangeres for 30. gang og avholdes på Norges Musikkhøgskole i Oslo.