Sagene Janitsjarkorps best i Oslo!

Sagene Janitsjarkorps deltar hvert år i Oslomesterskapet, og i år vant korpset 1. divisjon for amatørkorps med 93 poeng.

                 <p>I f&oslash;rste divisjon for amat&oslash;rkorps konkurrerte&nbsp;fire korps om heder og &aelig;re. Alle spilte musikk som&nbsp;skal fremf&oslash;res&nbsp;for et enda st&oslash;rre publikum i NM om kun 2 uker, der Sagene Janitsjarkorps deltar i 1. divisjon.</p><p>Vi fremf&oslash;rte <strong><a href="http://www.sheetmusicplus.com/title/Symphony-No-1-Asgard/17955729" target="_blank">ASGARD</a></strong> av Teo Aparicio-Barber&aacute;n og kan glede oss over gode tilbakemeldinger fra dommerne.<br />&quot; - Et stort og flott korps som klinger fantastisk!&quot;<br />&quot;&nbsp;- En stor og velbalansert besetning med mange dyktige ut&oslash;vere og en musikalsk helhetstenkning, m&aring; gi et godt resultat.&quot;</p><p>SJK konkurrerte blant annet mot elitedivisjonskorpset Vestre Aker Musikkorps, som i fjor vant Oslomesterskapet. Sagene Janitsjarkorps mottok ogs&aring; Vandrepokal fra Norsk Noteservice for h&oslash;yest poengsum i mesterskapet.</p><p><u>Resultatliste:</u></p><p><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="560" style="width: 420pt; border-collapse: collapse"><tbody><tr height="17" style="height: 12.75pt"><td class="xl22" width="216" height="17" style="background-color: transparent; width: 162pt; height: 12.75pt; border: #ece9d8"><font face="Arial" size="2">1. divisjon amat&oslash;rkorps</font></td><td width="216" style="background-color: transparent; width: 162pt; border: #ece9d8"><font face="Arial" size="2"></font><br /></td><td class="xl23" width="128" style="background-color: transparent; width: 96pt; border: #ece9d8"><font face="Arial" size="2"></font><br /></td></tr><tr height="17" style="height: 12.75pt"><td class="xl22" height="17" style="background-color: transparent; height: 12.75pt; border: #ece9d8"><font face="Arial" size="2"></font><br /></td><td style="background-color: transparent; border: #ece9d8"><font face="Arial" size="2"></font><br /></td><td class="xl23" style="background-color: transparent; border: #ece9d8"><font face="Arial" size="2"></font><br /></td></tr><tr height="17" style="height: 12.75pt"><td class="xl22" height="17" style="background-color: transparent; height: 12.75pt; border: #ece9d8"><font face="Arial" size="2">1. plass</font></td><td style="background-color: transparent; border: #ece9d8"><font face="Arial" size="2">Sagene janitsjarkorps</font></td><td class="xl23" style="background-color: transparent; border: #ece9d8"><font face="Arial" size="2">93</font></td></tr><tr height="17" style="height: 12.75pt"><td class="xl22" height="17" style="background-color: transparent; height: 12.75pt; border: #ece9d8"><font face="Arial" size="2">2. plass</font></td><td style="background-color: transparent; border: #ece9d8"><font face="Arial" size="2">Vestre Aker musikkorps</font></td><td class="xl23" style="background-color: transparent; border: #ece9d8"><font face="Arial" size="2">92</font></td></tr><tr height="17" style="height: 12.75pt"><td class="xl22" height="17" style="background-color: transparent; height: 12.75pt; border: #ece9d8"><font face="Arial" size="2">3. plass</font></td><td style="background-color: transparent; border: #ece9d8"><font face="Arial" size="2">Bj&oslash;lsen ungdomskorps</font></td><td class="xl23" style="background-color: transparent; border: #ece9d8"><font face="Arial" size="2">88</font></td></tr><tr height="17" style="height: 12.75pt"><td class="xl22" height="17" style="background-color: transparent; height: 12.75pt; border: #ece9d8"><font face="Arial" size="2">4. plass</font></td><td style="background-color: transparent; border: #ece9d8"><font face="Arial" size="2">Sinsen musikkorps</font></td><td class="xl23" style="background-color: transparent; border: #ece9d8"><font face="Arial" size="2">85</font></td></tr><tr height="17" style="height: 12.75pt"><td class="xl22" height="17" style="background-color: transparent; height: 12.75pt; border: #ece9d8"><font face="Arial" size="2"></font><br /></td><td style="background-color: transparent; border: #ece9d8"><font face="Arial" size="2"></font><br /></td><td class="xl23" style="background-color: transparent; border: #ece9d8"><font face="Arial" size="2"></font><br /></td></tr><tr height="17" style="height: 12.75pt"><td class="xl22" height="17" style="background-color: transparent; height: 12.75pt; border: #ece9d8"><font face="Arial" size="2"></font><br /></td><td style="background-color: transparent; border: #ece9d8"><font face="Arial" size="2"></font><br /></td><td class="xl23" style="background-color: transparent; border: #ece9d8"><font face="Arial" size="2"></font><br /></td></tr><tr height="17" style="height: 12.75pt"><td class="xl22" height="17" style="background-color: transparent; height: 12.75pt; border: #ece9d8"><font face="Arial" size="2">2. divisjon amat&oslash;rkorps</font></td><td style="background-color: transparent; border: #ece9d8"><font face="Arial" size="2"></font><br /></td><td class="xl23" style="background-color: transparent; border: #ece9d8"><font face="Arial" size="2"></font><br /></td></tr><tr height="17" style="height: 12.75pt"><td class="xl22" height="17" style="background-color: transparent; height: 12.75pt; border: #ece9d8"><font face="Arial" size="2"></font><br /></td><td style="background-color: transparent; border: #ece9d8"><font face="Arial" size="2"></font><br /></td><td class="xl23" style="background-color: transparent; border: #ece9d8"><font face="Arial" size="2"></font><br /></td></tr><tr height="17" style="height: 12.75pt"><td class="xl22" height="17" style="background-color: transparent; height: 12.75pt; border: #ece9d8"><font face="Arial" size="2">1. plass</font></td><td style="background-color: transparent; border: #ece9d8"><font face="Arial" size="2">B&oslash;ler janitsjar</font></td><td class="xl23" style="background-color: transparent; border: #ece9d8"><font face="Arial" size="2">92</font></td></tr><tr height="17" style="height: 12.75pt"><td class="xl22" height="17" style="background-color: transparent; height: 12.75pt; border: #ece9d8"><font face="Arial" size="2">2. plass</font></td><td style="background-color: transparent; border: #ece9d8"><font face="Arial" size="2">&Oslash;stensj&oslash; janitsjar</font></td><td class="xl23" style="background-color: transparent; border: #ece9d8"><font face="Arial" size="2">88</font></td></tr><tr height="17" style="height: 12.75pt"><td class="xl22" height="17" style="background-color: transparent; height: 12.75pt; border: #ece9d8"><font face="Arial" size="2">3. plass</font></td><td style="background-color: transparent; border: #ece9d8"><font face="Arial" size="2">Sofienberg musikkorps</font></td><td class="xl23" style="background-color: transparent; border: #ece9d8"><font face="Arial" size="2">86</font></td></tr></tbody></table></p><p>Her er opptak av korpset under framf&oslash;ringen av Asgard:</p><embed src="../../swf/player.swf" menu="true" quality="high" width="350" height="320" name="sjk_mp3" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" flashvars="playList=/playlists/om2011.xml&amp;ShowPlaylist=1&amp;ShowEQ=1&amp;firstTrack=0&amp;initVol=70" wmode="transparent" border="1"></embed> 

Edit

Eldre nyheter

27 Mar 2011

Resultater fra årets Oslomesterskap

Av Arrangementskomiteen i SJK | Konkurranser

Divisjon / plass Korps Poeng Ærespris
       
1. divisjon amatørkorps      
       
1. plass Sagene janitsjarkorps 93 1
2. plass Vestre Aker musikkorps 92 1
3. plass Bjølsen ungdomskorps 88 2
4. plass Sinsen musikkorps 85 2

21 Feb 2011

Julekonsert i Sagene Festivitetshus

Av Kjell Arvid Haugli | Konserter

Sagene Veterankorps avholdt sin årlige julekonsert i Sagene Festivitetshus 14. desember 2010.  Mangeårig medlem og æresmedlem Kjell Bjørn Pedersen spilte samtidig sin siste konsert som aktiv musiker.

30 Nov 2010

Julekonsert i Sagene kirke

Av Arrangementskomiteen i SJK | Konserter

Sagene Janitsjarkorps inviterer til julekonsert.