Informasjon om bilde nr. 1101

Tom Skjellum ble tildelt årets Lovisapris i bydel Sagene.  Siden Tom var på reise med orkesteret ble det Janne som på vegne av han tok i mot prisen.  Øyvind Hartmann og bydelsleder Per Overrein overrakte prisen for Sagene bydel.
Foto: Kjell Arvid Haugli - 08/05-11, 00:00

SJK generelt - eldre bilder

10 Mai 2010

SJK seminar i Holstsgt - siste rådslaging

Av Kjell Arvid Haugli | SJK generelt

Korpsets leder Merethe og Tine ved seminarstart

25 Apr 2010

SJK seminar i Holstsgt - publikum for messing ensemble

Av Ulf Gudmundsen | SJK generelt

Lydhørt publikum mens messingen spilte.  All treblåsen hadde et eget nummer under ledelse av Tom.  All musikken som ble spilt var i sin helhet instudert under seminaret.

25 Apr 2010

SJK seminar i Holstsgt - messing ensemble

Av Ulf Gudmundsen | SJK generelt

Avslutningskonserten med messing ensemblet