Historisk sus over øvingslokalet

Et nytt, blått skilt på veggen markerer at øvingslokalet til Sagene Janitsjarkorps er en viktig del av Oslos historie.

«Afrika», Sagene festivitetshus, H3, misjonshuset Emmaus. Det gule bygget i Holsts gate 3, like bak Sagene skole, har vært kjent under mange navn gjennom tidene. Nå markerer et av de velkjente blå skiltene fra Selskabet for Oslo Byes Vel at Sagene Janitsjars øvingslokale er et viktig bygg i hovedstaden – og at Sagene Janitsjarkorps har spilt en viktig rolle i å bevare det for amatørkulturen i Oslo. Skiltet ble avduket med taler og selvsagt med fanfaremusikk mandag 21. september.

Oslo Byes Vels blå skilt markerer steder i Oslo som er knyttet til betydningsfulle personer, historiske begivenheter eller virksomheter.

-Å avduke et nytt blått skilt er alltid hyggelig, for da formidler vi en ny del av historien til nye mennesker. Det er meritterende å ta imot et blått skilt, og da er det hyggelig at dere i Sagene Janitsjarkorps tar imot det på en så fantastisk måte, sier generalsekretær Ole Rikard Høisæther i Selskabet for Oslo Byes Vel om fanfaremusikken Sagene Janitsjar sto for ved avdukingen.

Avdukingen markerer også et foreløpig punktum på en lang prosess for Sagene Janitsjarkorps, sier tidligere styreleder Tor Erik Groeng. Han har vært sentral i korpsets arbeid med Sagene Festivitetshus siden slutten på 1990-tallet, blant annet sammen med tidligere dirigent Tom Skjellum.

-På 90-tallet vokste korpset ut av gymsalen på Sagene skole, og vi trengte bedre øvingslokaler. Vi la tidlig merke til H3 som en mulighet, forteller Groeng.

Korpset tok H3 i bruk i 1998. Men høsten 2000 oppdaget man at seks eiendommer eid av Oslo kommune ble lagt ut for salg. Holsts gate 3 var blant dem. Som nyvalgt styreleder i korpset ledet Groeng en mobilisering med møter med alle partienes sentrale kulturpolitikere i Oslo, kontakt med kulturpersonligheter i bydelen og medieoppmerksomhet, blant annet et tv-innslag på Østlandssendingen. 24. januar 2001 bar arbeidet frukter da bystyret besluttet at de foreslåtte kommunale eiendommene skulle selges – med unntak av Holsts gate 3, som skulle bevares i kommunal eie til beste for amatørkulturen.

Det er en bygning med lang og variert historie som i dag huser Sagene Janitsjarkorps og Torshovkorpset. Det ble bygget i 1896 som festivitetslokale, forsamlingslokale og teater. Områdets egen forfatter, Oskar Braaten, drev fra 1898 Nordre teater i huset. Stedet ble på folkemunne kalt "Afrika", og nevnes flere steder i Oskar Braatens bøker og skuespill fra Sagene. Huset er bygget i norsk dragestil.

Huset ble i 1907 kjøpt av Kristiania indremisjon og fikk navnet Indremisjonslokalet "Emmaus". Indremisjonen leide i 1916 ut huset til Kristiania kommune som kirke. Lilleborg kirke var i huset fra 1916 til 1966, og det ble satt inn orgel på galleriet. Fra 1927 har Oslo kommune stått som eier, og i forbindelse med overtakelsen fikk kirkeinteriøret nytt korparti med korbue og maleri. Det ble også gjort utvendige endringer.

Etter avvigsling har huset blitt brukt som fritidsklubb og forelesningssal for Sagene lærerskole. I perioden 1992-1996 holdt stiftelsen "Bootleg", et kulturverksted drevet av Ungdommens Mediesenter, til i huset.

Sagene Janitsjarkorps har leid huset av Oslo kommune fra 1998. I tillegg til egen virksomhet har SJK drevet fremleie, først og fremst til kulturformål som konserter med kor, korps og orkester, amatørteater, revyer, skole mm. Også utleie til private, organisasjoner og virksomheter har bidratt til det økonomiske grunnlaget for drift og innvendig vedlikehold.

Kulturetaten i Oslo har i perioden 2012 til 2016 stått for en omfattende rehabilitering, og huset fremstår nå i sin gamle prakt og med nye fasiliteter som tilfredsstiller kravene til universell utforming. Sagene Janitsjarkorps og Kulturetaten i Oslo har et godt samarbeid om bruk og bevaring av Sagene Festivitetshus.


Edit

Flere bilder

Eldre nyheter

29 Apr 2020

Vi er tilbake!

Av Sissel Ambjør | SJK generelt

Det er liv i Sagene Janitsjarkorps fortsatt. Aktiviteten har vært tilnærmet lik null de siste ukene, med unntak av et lite samspillsprosjekt som du finner lengre ned i saken. Men nå er det tillatt med gruppeøvelser igjen, og vi lover – 17. mai dukker vi opp.

29 Feb 2020

- Musikk er livet mitt

Av Sissel Ambjør | SJK generelt

Det finnes ikke mye annet enn musikk i ulike varianter på Rune Halvorsens CV. Trommis og dirigent. Fra 1. januar overtok 53-åringen taktstokken i Sagene Janitsjarkorps.

01 Jan 2020

Storslått og vakkert

Av Sissel Ambjør | Konsertreferater

Til stående applaus takket vi av både et hektisk musikkår og dirigent Tom Skjellum med nyttårsmatinékonsert på årets siste dag. Nå kan 2020 bare komme!