Sagene janitsjarkorps søker dirigent

Korpsets faste dirigent gjennom nærmere 40 år, Tom Skjellum, takker snart for seg, og SJK søker derfor etter ny dirigent med tiltredelse fra januar 2020.

Sagene janitsjarkorps (SJK) ble stiftet 15. september 1926. I løpet av alle disse årene har korpset forsøkt å ivareta to viktige mål; høy musikalsk standard og et sosialt miljø hvor folk i alle aldre kan trives og dyrke sin hobby. I dag har korpset aktive medlemmer mellom 20 og 70 år. De siste årene har korpset hatt stabilt mellom 50 og 60 spillende medlemmer, og er således et av de største janitsjarkorpsene i Norge. SJK har også et veterankorps og et tyrolerorkester, og andre smågrupper opprettes etter behov. En viktig inntektsbringende aktivitet er å arrangere juletrefester for bedrifter. Korpsets visjon er «Gjennom musikk skal vi begeistre», og for å oppnå dette er følgende verdier definert: Kvalitet-Lagånd-Allsidig-Nytenkende-Glede (forkortet «KLANG»). Korpset har en solid økonomi. Øvelsene finner sted mandager fra kl 18.30 til kl 21.30 i Sagene Festivitetshus, Holstsgt. 3 i Oslo.

SJK er et allsidig korps med tradisjon for å dekke et bredt musikalsk spekter. Dette inkluderer deltakelse i NM for janitsjarkorps, tradisjonelt korpsrepertoar, underholdningsmusikk, oppsetting av operaer og musikaler, og marsjering i gatene (hovedsakelig i forbindelse med 17. mai og arrangementer i regi av Oslo kommune/bydel Sagene).

Vi ønsker oss en inspirerende og motiverende musikalsk leder som vil arbeide langsiktig med å løfte korpsets musikalske nivå, og ser etter kandidater som kan imøtekomme følgende krav:

Kvalifikasjoner

  • Musikkfaglig kompetanse gjennom utdanning og praksis
  • Erfaring fra å dirigere korps eller orkester på amatørnivå
  • Et godt nettverk i «musikknorge» generelt og «korpsnorge» spesielt

Personlige egenskaper

  • Evner å sette målsettinger for korpsets utvikling i samarbeid med korpsets styre og musikkutvalg
  • Målbevisst og effektiv ved instruksjon og innstudering av musikk
  • Må kunne stille krav til korpsets medlemmer og samtidig kunne håndtere en medlemsmasse med ulikt nivå på sitt instrument og ulik musikkfaglig kompetanse
  • Gode pedagogiske evner og gode samarbeidsevner
  • Må kunne identifisere seg med korpsets verdier

Ser du en spennende utfordring i å utvikle et av Oslos mest tradisjonsrike korps? Da hører vi gjerne fra deg! Har du spørsmål eller ønsker ytterligere informasjon kan du kontakte styreleder Tom Nøttveit (tlf 4153 9714) eller leder av musikkutvalg Merit Kristiansen (tlf 9268 0316). Søknad med CV sendes til styret@sjk.org innen 15. oktober 2018.

PS. Hvis du vil printe ut dette, kan du først laste ned PDF-versjonen av annonsen, uten bilder og omkringliggende menyer.


Edit

Eldre nyheter

05 Sep 2018

Høstsesongen er i full gang!

Av Anne Dean | SJK generelt

Det øves nå for fullt i vårt lokale i Holsts gate 3 hver mandag. Høstens store konsert kommer alt 19. oktober, og anledningen er Norges Musikkorps Forbund som fyller 100 år i år.

17 Jun 2018

Musikaler på Myraløkka

Av Sissel Ambjør | Konsertreferater

For sjuende gang kunne SJK invitere til konsert på Myraløkka. Denne gang med solistene Kari Gjærum og Hans Marius Hoff Mittet, som dro publikum gjennom høydepunktene fra musikalenes verden.

29 Apr 2018

Vellykket konsert i Paviljongen 28.04.18 i anledning musikkorpsenes år 2018

Av Steinar Kjærnsrød | Konsertreferater

Etter noen kalde vårdager tittet endelig solen frem igjen da SJK ga sitt bidrag til feiring av musikkorpsenes år 2018 og NMF sitt 100-års jubileum.